Internet cáp quang

Bảng giá  Cáp Quang FPT cho Cá Nhân – Hộ Gia Đình

                     Fiber F7

                                     16Mb
 •  Cước: 160.000đ / Tháng
 •  Phí lắp đặt: 400.000đ
 •  Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt & Tặng 1 tháng cước
 •  Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 2 tháng cước

                  Fiber F6

                                   22 Mb
 •  Cước: 170.000đ / Tháng
 •  Phí lắp đặt: 400.000đ
 •  Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt
 •  Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt

                 Gói F5

                               27Mb
 •  Cước: 171.000đ / Tháng
 •  Phí lắp đặt: 400.000đ
 •  Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt & Tặng 1 tháng cước
 •  Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 2 tháng cước

Bảng giá Cáp Quang FPT cho Cá Nhân – Hộ Gia Đình

                 Fiber  F4

                                 35 Mb
 •  Cước: 250.000đ / Tháng
 •  Phí lắp đặt: 400.000đ
 •  Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt & Tặng 1 tháng cước
 •  Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 2 tháng cước

                  Fiber F3

                                    45 Mb
 •  Cước: 280.000đ / Tháng
 •  Phí lắp đặt: 300.000đ
 •  Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt & Tặng 1 tháng cước
 •  Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 3 tháng cước

                    Fiber  F2

                                     55 Mb
 •  Cước: 370.000đ / Tháng
 •  Phí lắp đặt: 300.000đ
 •  Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt & Tặng 1 tháng cước
 •  Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm 3 tháng cước

 Một số lưu ý:

 • Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT
 • Gói cước F7 chỉ áp dụng trên các tỉnh thành trên toàn quốc, không áp dụng cho khu vực nội thành Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.